Ν Η ΛΑΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

6ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-575198

e-mail: sales@bottone.gr